Privātuma politika Pēdējo reizi atjaunināta: 2024. gada 10. jūlijā Spēkā stāšanās datums: 2024. gada 10. jūlijā

Šajā Privātuma politikā ir aprakstīta SIA “SCHWARZ”, Bauska, Kareivju iela 3 – 40, Bauskas novads, LV-3901, Latvija, e-pasts: infobfleaders@gmail.com, tālrunis: +371 29148584, politika attiecībā uz jūsu informācijas vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, kad jūs izmantojat mūsu vietni (https://aamebeles.lv). (turpmāk “Pakalpojums”). Piekļūstot vai izmantojot Pakalpojumu, jūs piekrītat jūsu informācijas vākšanai, izmantošanai un izpaušanai saskaņā ar šo Privātuma politiku. Ja nepiekrītat tam pašam, lūdzu, neizmantojiet un neizmantojiet Pakalpojumu.

Mēs varam jebkurā laikā mainīt šo Privātuma politiku bez iepriekšēja paziņojuma jums un ievietot pārskatīto Privātuma politiku Pakalpojumā. Pārskatītā Politika stāsies spēkā 180 dienas pēc tās ievietošanas Pakalpojumā, un jūsu turpmāka piekļuve vai Pakalpojuma izmantošana pēc šī laika tiks uzskatīta par jūsu piekrišanu pārskatītajai Privātuma politikai. Tāpēc iesakām periodiski pārskatīt šo lapu.

Kā mēs izmantojam jūsu informāciju: Mēs izmantosim informāciju, kuru mēs apkopojam par jums, šādiem nolūkiem:

Atbalsts

Ja mēs vēlamies izmantot jūsu informāciju citiem mērķiem, mēs lūgsim jūsu piekrišanu un izmantosim jūsu informāciju tikai pēc piekrišanas saņemšanas un tikai tam (-iem) mērķim (-iem), kam piekrišana tiek dota, ja vien likums nenosaka citādi.

Jūsu tiesības: Atkarībā no piemērojamā likuma jums var būt tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst, saņemt savu personas datu kopiju, ierobežot vai iebilst pret savu datu aktīvu apstrādi, lūgt mums koplietot (portēt) jūsu personisko informāciju citai vienībai, atsaukt jebkuru piekrišanu, ko esat mums sniedzis savu datu apstrādei, tiesības iesniegt sūdzību valsts iestādē un citas tiesības, kas var būt attiecināmas saskaņā ar piemērojamajiem likumiem. Lai izmantotu šīs tiesības, varat rakstīt mums uz info@aamebeles.lv. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu saskaņā ar piemērojamiem likumiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs neļausiet mums vākt vai apstrādāt nepieciešamo personisko informāciju vai atsauksiet piekrišanu tās apstrādei nepieciešamajiem mērķiem, jūs, iespējams, nevarēsiet piekļūt vai izmantot pakalpojumus, kuriem jūsu informācija tika pieprasīta.

Sīkdatnes utt. Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs izmantojam šīs un jūsu izvēles attiecībā uz šīm izsekošanas tehnoloģijām, lūdzu, skatiet mūsu Sīkdatņu politiku.

Drošība: Mums ir svarīga jūsu informācijas drošība, un mēs izmantosim saprātīgus drošības pasākumus, lai novērstu jūsu informācijas nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai nesankcionētu izmainīšanu, kas ir mūsu kontrolē. Tomēr, ņemot vērā pašreizējos riskus, mēs nevaram garantēt absolūtu drošību un tāpēc nevaram nodrošināt vai garantēt jebkuras informācijas, ko jūs mums pārraidāt, drošību, un jūs to darāt uz savu risku.

Sūdzību / Datu aizsardzības inspektors: Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas par jūsu informācijas apstrādi, kas pieejama pie mums, varat nosūtīt e-pastu mūsu Sūdzību inspektoram uz SIA “SCHWARZ”, Bauska, Kareivju iela 3 – 40, e-pasts: info@aamebeles.lv. Mēs risināsim jūsu bažas saskaņā ar piemērojamiem likumiem.

Privātuma politika ģenerēta ar CookieYes.